| 0
|

Privacy Policy

ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้ทั้งหมด ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้จะถูกใช้และประมวลผลอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฏหมายในขณะที่ทางเราเป็นผู้ถือครองข้อมูลอยู่ เราให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้ว่าจะรับผิดชอบในนโยบายความเป็นส่วนตัวตามมาตรฐานขององค์กรเรา
 
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ (Specifying Purposes)
ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รวบรวมไว้จะไม่ถูกใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใดเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าของเรา เราเป็นเจ้าของข้อมูลบุคคลส่วนตัวที่ได้ถูกรวบรวมในเว็บไซต์แห่งนี้เพียงผู้เดียว เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพียงเพื่อวัตถุประสงค์เดียวสำหรับใช้จดทะเบียนผู้ใช้งานสำหรับเว็บไซต์ของเรา
 
ความยินยอม (Consent)
บริษัทขอรับรองกับลูกค้าทุกท่านว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของท่านสมาชิกที่ทางเราได้รวบรวมไว้จะถูกนำไปใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้เท่านั้น ไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 
สะสมโดยจำกัด (Limiting Collection)
ทางบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเท่านั้น ทั้งปริมาณและชนิดของข้อมูลที่รวบรวมไว้จะจำกัดตามความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้
 
ใช้โดยมีขอบเขต การเปิดเผยและเก็บข้อมูล (Limiting Use, Disclosure and Retention)
เราจะไม่เปิดเผย แบ่งปัน โอน ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม เราไม่ได้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ด้านการตลาดให้กับลูกค้าของเรา บางครั้งลูกค้าอาจจะได้รับอีเมลเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษที่มีอยู่ เพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ด้วยการตอบกลับเพื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกทางอีเมล์
 
เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานกว่าเกินกว่าความจำเป็น เพื่อนำข้อมูลนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้
 
เราได้พัฒนาแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการในการจัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้

เราจะไม่ใช้คุกกี้ เว็บบัก หรือเทคโนโลยีใดก็ได้การติดตามอื่น ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา

เราจะไม่แสดงหรือทำให้สาธารณชนใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะผ่านทางไดเรกทอรีออนไลน์ รายชื่อลูกค้าหรือวิธีอื่นๆ ที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม
 
ความถูกต้อง(Accuracy)
เราให้ความมั่นใจกับลูกค้าของเราว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย เราไม่เก็บรักษาสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบที่ต่างออกไป
 
ระบบความปลอดภัย (Safeguards)
เราให้ความมั่นใจกับลูกค้าของเราว่าเรามีระบบความปลอดภัยเพียงพอที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาติ ใช้ผิดวัตถุประสงค์ การเปิดเผย การคัดลอก การใช้ การเปลี่ยนแปลง ความเสียหายโดยไม่เจตนาหรือถูกขโมย ถูกทำลายหรือความเสียหายใดๆ

บุคลากรที่ได้รับอนุญาติเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ระบบของเรา ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
 
การเปิดกว้าง (Openness)
นโยบายการป้องกันข้อมูลของเรา (นโยบายความเป็นส่วนตัว) จะปรากฏบนเว็บไซต์และนโยบายถูกเรียบเรียงให้เป็นภาษาที่สื่อสารกันทั่วไปดังที่ปรากฏในเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้ลูกค้าทั้งหมดของเราให้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 
มาตรฐานที่ท้าทาย (Challenging Compliance)
กลไกและกระบวนการของเราถูกวางไว้ให้สามารถรับและแจ้งร้องเรียนเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โดยมีมาตรการที่เหมาะสมจะถูกนำไปใช้เพื่อแก้ไขนโยบายและดำเนินการในกรณีการร้องเรียนได้รับการพิสูจน์ให้เห็น
 
ความเชื่อมโยง (Links)
เว็บไซต์นี้มีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เพียงเว็บเดียวเท่านั้น

Accountability
We will be responsible for all personal data collected. All personal data collected will be used and processed fairly and lawfully while in our possesion and custody. We ensure all our customers that we will be accountable for our organisations compliance to our Privacy Policy.

Specifying Purposes
Personal data collected, will not be used for a new purpose unless we obtain consent from our customers. We are the sole owner of the personally identifiable information collected on this site. We collect personally identifiable information for the sole purpose of registering a user for our web site.

Consent
We assure all customers that all personal information collected would be used or disclosed only for the purposes for which it was collected.

Limiting Collection
Only the necessary personal data is collected from customers for business purposes. Both the amount and the type of data collected shall be limited to that which is necessary to fulfill the purposes identified.

Limiting Use, Disclosure and Retention
We will not disclose, share, transfer, sell or rent personally identifiable information to any 3rd party. We do not send unsolicited marketing email to our customers. Customers will occasionally receive email on special promotions we hold. Out of respect for the privacy of our users, users may opt-out of receiving these communications by replying to unsubscribe the subject line in the email.

We do not keep personal data for longer than is necessary for those purposes for which they are collected.

We have developed guidelines and implemented procedures to govern the destruction of personal data that are no longer required to fulfil the identified purposes.

We do not use cookies, web-bugs or any other tracking technologies to collect information from users of our web site.

We would not display or make publicly available, whether through online directories, customer lists or otherwise, the personally identifiable information collected.

Accuracy
We ensure our customers that all personal information collected is accurate and kept up to date. We do not maintain duplicate copies of personal information in different systems.

Safeguards
We ensure our customers that appropriate security safeguards are in place to protect personal data against unauthorized access, misuse, disclosure, copying, use, alteration, accidental loss or theft, destruction or damage.

Only authorized personals have access to our systems. Consultants, contractors or other external parties do not have access to the data.

Openness
Our data protection policy (Privacy Policy) is displayed on the web site and the policy is set out in the same language medium as the web site. We encourage all our customers to read our Privacy Policy to understand our objectives of collecting their personal data.

Challenging Compliance
Our mechanisms and processes are in place to receive and address complaints or inquiries about our policies and procedures relating to the handling of personal data. Appropriate measures will be taken to amend policies and procedures if a complaint is found to be justified.

Links
This web site contains links to other sites. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other sites. This Privacy Policy applies soley to information collected by this web site.